disclaimer

De website van BB Hearing (www.bbhearing.nl) en alle gegevens die hier worden gepubliceerd zijn eigendom van BB Hearing.

BB Hearing is een handelsnaam van Battery Benelux B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33213786.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BB Hearing is het niet toegestaan deze website, dan wel onderdelen daaruit te verveelvoudigen en openbaar te maken, dan wel de site in zijn geheel of voor een gedeelte in een andere site te incorporeren.

BB Hearing heeft de inhoud van de website zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie of de prijzen die op de website worden vermeld. BB Hearing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist vermelde informatie op de website. Noch zal dit op enig moment de basis kunnen vormen voor de totstandkoming van een overeenkomst.

De inhoud van deze disclaimer kan op ieder moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van BB Hearing.